Đi tìm câu trả lời: tại sao đánh đề mãi không trúng?

Đi tìm câu trả lời: tại sao đánh đề mãi không trúng?