Đánh đề đầu đuôi là sao? Ăn được bao nhiêu?

Đánh đề đầu đuôi là sao? Ăn được bao nhiêu?