Tính toán chính xác dự đoán kết quả XSMB

Tính toán chính xác dự đoán kết quả XSMB